Haalbare doelen stellen

Veerkracht door

Beleidsadvies & implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren binnen jouw werkveld. Dit vraagt om gedegen beleid; beleid dat draagvlak heeft bij alle belanghebbenden en dat praktische uitvoerbaar is. Je hebt hierover goede ideeën, maar hoe geef je dat handen en voeten? Beleidsadvies en implementatie biedt in deze situatie uitkomst.

Beleidsadvies en implementatie helpt jou om samen met alle belanghebbenden haalbare doelen te stellen, de benodigde middelen beschikbaar te stellen en een tijdspad te bepalen. Er wordt uitvoering gegeven aan het plan, waarbij gezamenlijke evaluatie een belangrijk middel is om het beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Contact

Op het gebied van Beleidsadvies en implementatie heb ik ruime en positieve ervaring. Zo ging ik onder andere aan de slag met deze vraagstukken:

  • Als van een paar één van de partners een verpleeghuisindicatie kreeg, betekende dit opname in het verpleeghuis van de geïndiceerde partner en (fysieke) scheiding voor het paar. Een instelling voor wonen, welzijn en zorg – die kwaliteit van leven hoog in het vaandel droeg – wilde in deze schrijnende situatie verandering brengen.
    Als senior beleidsmedewerker en lid managementteam van deze instelling, heb ik – in samenwerking met het management, de woningcorporatie, de zorgverzekeraar en de gemeente – het innovatieve ‘Verpleeghuiszorg Thuis’ ontwikkeld en geïmplementeerd. Door ‘Verpleeghuiszorg Thuis’ kunnen paren samen thuis blijven wonen, ondanks het feit dat een van hen een indicatie heeft voor opname in het verpleeghuis.
  • In een instelling voor wonen, welzijn en zorg groeide het besef dat de taakgerichte en strak georganiseerde zorg niet goed was voor de cliënten, de mantelzorgers, de medewerkers en de vrijwilligers. Men wilde de zorgvraag van de cliënt leidend maken in de zorgverlening.
    Als senior beleidsmedewerker en lid managementteam van deze instelling, heb ik – in samenwerking met cliënten, mantelzorgers, zorgverleners, vrijwilligers, leidinggevenden en managers – de omslag van taakgerichte naar vraaggestuurde zorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierdoor kon een duidelijke koers gevolgd worden. De cliënt wordt een zorggebruiker die zijn vraag duidelijk kenbaar maakt, die meedenkt in de zorgverlening en die feedback geeft aan zorgverleners. De zorgverlener staat altijd open voor de vraag van de cliënt, leeft zich in in de cliënt en zoekt in overleg met de cliënt naar de meest passende zorg. Kortom een koers waarvan samenwerking tussen cliënt en zorgverlener vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect de basis vormt.
  • Benieuwd waar ik nog meer mee aan de slag ging? Ik heb hier nog een case voor je uitgeschreven over het klantgericht inrichten van ondersteuning en zorg.

Onderzoek
& advies

Soms komen veranderingen die je voor ogen hebt, maar niet tot stand. Je kunt er niet goed de vinger op leggen en weet al helemaal niet wat hiervan de onderliggende oorzaken zijn. Zonder aanwijsbare oorzaak, is het vinden van een aanpak, die wél werkt, onmogelijk. In deze situatie verschaft Onderzoek en advies de nodige helderheid.

Lees meer

Onderzoek, beleidsadvies
& implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein, maar verwacht hierbij tegen forse weerstanden aan te lopen, die je bovendien niet goed kunt duiden. Met de integrale aanpak van Onderzoek, beleidsadvies en implementatie komen we tot de gewenste helderheid en aanpak.

Lees meer

Werkplaats

Je streeft met een betrokken, kundig én divers gezelschap een maatschappelijk doel na. Al doende merk je dat iedere deelnemer anders tegen het doel aankijkt, verschillend denkt over hoe en wanneer dit doel te bereiken, welke middelen daarvoor ingezet moeten worden en wie welke rol kan vervullen. De betrokkenen raken gedemotiveerd. Met Werkplaats zorgen we voor helderheid in doelstelling, tijdspad, middelen en rollen , waardoor er weer vol elan gewerkt kan worden naar het maatschappelijk doel.

Lees meer