Helderheid verschaffen

Veerkracht door

Onderzoek en advies

Soms komen veranderingen die je voor ogen hebt, maar niet tot stand. Je kunt er niet goed de vinger op leggen en weet al helemaal niet wat hiervan de onderliggende oorzaken zijn. Zonder aanwijsbare oorzaak, is het vinden van een aanpak, die wél werkt, onmogelijk. Onderzoek en advies verschaft je de nodige helderheid om uiteindelijk effectief de gewenste veranderingen door te voeren.

Door middel van onderzoek verzamel ik (nieuwe) informatie, die ik bewerk en analyseer om kennis en inzicht te krijgen in de situatie, zodat ik je advies kan geven over hoe het probleem is op te lossen.

Contact

Op het gebied van Onderzoek en advies heb ik ruime en positieve ervaring. Enkele voorbeelden van waar ik mee aan de slag ging:

  • Een instelling voor wonen, welzijn en zorg wilde uitgroeien tot een toonaangevende partij van welzijnsarrangementen, zowel binnen de eigen instelling als in de wijken van de stad. Door verdeeldheid en onvoldoende aansturing van de sector Welzijn was het aanbod echter kwalitatief en kwantitatief onvoldoende, de deelname van interne en externe doelgroepen te laag, de interne en externe samenwerking ineffectief en werd de capaciteit van vrijwilligers en mantelzorgers onvoldoende benut. Als beleidsmedewerker van deze instelling maakte ik door middel van onderzoek – in samenspraak met alle belanghebbenden – de knelpunten en mogelijke oplossingen inzichtelijk. Ik gaf advies over doelstelling, te bieden welzijnsarrangementen, organisatievorm, samenwerking en financieringsmogelijkheden voor de sector Welzijn van deze instelling. Het management kreeg hierdoor een helder Plan van Aanpak om de gewenste verandering te bewerkstelligen.
  • Een gemeente had binnen het sociaal domein vraaggestuurde dienstverlening vanuit het Sociaal Team ingevoerd om enerzijds uit te gaan van de vraag van de inwoner en anderzijds de kosten te reduceren. Als extern senior adviseur deed ik onderzoek naar de sociale en financiële effecten van deze vraaggestuurde dienstverlening. Het onderzoek bestond uit deskresearch, een schriftelijke enquête onder inwoners, interviews met Wmo-consulenten en de teamleider en gesprekken met interne deskundigen. Dat leidde tot heldere conclusies en adviezen voor het gemeentebestuur over de te volgen strategie inzake organisatie, resultaten en doorontwikkeling van de vraaggestuurde dienstverlening.
  • Ik paste deze aanpak ook toe bij een woningcorporatie. Je leest hier meer over in de blog over Vereniging van Eigenaren.

Beleidsadvies & implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein. Dit vraagt om gedegen beleid; beleid met voldoende draagvlak bij alle belanghebbenden én dat praktisch uitvoerbaar is. Je hebt hierover goede ideeën, maar weet niet goed hoe hier handen en voeten aan te geven? In dat geval biedt Beleidsadvies en implementatie uitkomst.

Lees meer

Onderzoek, beleidsadvies
& implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein, maar verwacht hierbij tegen forse weerstanden aan te lopen, die je bovendien niet goed kunt duiden. Met de integrale aanpak van Onderzoek, beleidsadvies en implementatie komen we tot de gewenste helderheid en aanpak.

Lees meer

Werkplaats

Je streeft met een betrokken, kundig én divers gezelschap een maatschappelijk doel na. Al doende merk je dat iedere deelnemer anders tegen het doel aankijkt, verschillend denkt over hoe en wanneer dit doel te bereiken, welke middelen daarvoor ingezet moeten worden en wie welke rol kan vervullen. De betrokkenen raken gedemotiveerd. Met Werkplaats zorgen we voor helderheid in doelstelling, tijdspad, middelen en rollen, waardoor er weer vol elan gewerkt kan worden naar het maatschappelijk doel.

Lees meer