Werken vanuit draagvlak

Veerkracht door

Onderzoek, beleidsadvies
& implementatie

Je wilt een aanzienlijke verbetering doorvoeren, maar verwacht hierbij forse weerstanden; weerstanden die je bovendien niet goed kunt duiden. Met een integrale aanpak van Onderzoek, beleidsadvies en implementatie krijg je in deze context de gewenste helderheid en aanpak.

Onderzoek geeft je de nodige extra kennis en inzicht over met name bestaande weerstanden en de redenen hiervoor. Hier houd je vervolgens bij het ontwikkelen van beleid rekening mee. Er ontstaat gedegen beleid, dat voldoende draagvlak heeft bij alle belanghebbenden en dat praktisch uitvoerbaar is.

Contact

Met deze integrale aanpak heb ik ruime en positieve ervaring. Enkele voorbeelden:

  • De landelijke overheid constateerde dat mannen en vrouwen, die werk en zorg voor de kinderen en/of een hulpbehoevende naaste combineren, moeite hebben met het vinden van een dagindeling met een goede balans tussen werk, zorg en vrije tijd. Deze disbalans heeft onder andere tot gevolg dat minder mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, het ziekteverzuim stijgt, minder mensen beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk, mantelzorgers overbelast raken en ouders minder actief participeren in de school van hun kinderen.
    In het kader van het project Dagindeling van het Ministerie van Sociale Zaken onderzocht en analyseerde ik in een pilot-gemeente de behoefte van inwoners aan voorzieningen en dienstverlening om werk en zorg te kunnen combineren. De onderzoeksresultaten vertaalde ik – in samenwerking met gemeentebestuur, werkgevers, werknemers, ondernemers, onderwijs, kinderopvang, welzijn en gezondheidszorg – in beleid, voorzieningen en dienstverlening. Hiermee heeft in deze gemeente de dagindeling van mensen die werk en zorg combineren aanzienlijk meer balans gekregen.
  • In een plattelandsgemeente stond de leefbaarheid onder druk, omdat in de minst bevolkte delen de basisvoorzieningen verdwenen. In de positie van beleidsmedewerker Samenleving bij deze gemeente heb ik – in samenwerking met representatieve verenigingen van inwoners, de woningcorporatie, welzijnsinstellingen, zorgaanbieders en de provincie – onderzocht welke basisvoorzieningen inwoners van een bepaald woonservicegebied nodig hebben, welke beschikbaar zijn en welke nog ontbreken. Deze basisvoorzieningen zijn vastgelegd in de Woonservice Kaart. Op basis van dit onderzoek zijn de ontbrekende voorzieningen zoals multifunctionele accommodaties en levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Om de leefbaarheid en basisvoorzieningen blijvend te onderhouden zijn per woonservicegebied werkgroepen ingericht, bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging van inwoners, de woningcorporatie, de welzijnsstichting, de zorgaanbieder met de meeste cliënten in het gebied en de gemeente. Hiermee is de leefbaarheid in deze plattelandsgemeente blijvend verbeterd. 
  • In samenwerking met een buurtschap paste ik deze integrale aanpak toe om een buurthuis te realiseren. Lees er hier meer over.

Onderzoek
& advies

Soms komen veranderingen die je voor ogen hebt, maar niet tot stand. Je kunt er niet goed de vinger op leggen en weet al helemaal niet wat hiervan de onderliggende oorzaken zijn. Zonder aanwijsbare oorzaak, is het vinden van een aanpak, die wél werkt, onmogelijk. In deze situatie verschaft Onderzoek en advies de nodige helderheid.

Lees meer

Beleidsadvies &
implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein. Dit vraagt om gedegen beleid; beleid met voldoende draagvlak bij alle belanghebbenden én dat praktisch uitvoerbaar is. Je hebt hierover goede ideeën, maar weet niet goed hoe hier handen en voeten aan te geven? In dat geval biedt Beleidsadvies en implementatie uitkomst. 

Lees meer

Werkplaats

Je streeft met een betrokken, kundig én divers gezelschap een maatschappelijk doel na. Al doende merk je dat iedere deelnemer anders tegen het doel aankijkt, verschillend denkt over hoe en wanneer dit doel te bereiken, welke middelen daarvoor ingezet moeten worden en wie welke rol kan vervullen. De betrokkenen raken gedemotiveerd. Met Werkplaats zorgen we voor helderheid in doelstelling, tijdspad, middelen en rollen, waardoor er weer vol elan gewerkt kan worden naar het maatschappelijk doel.

Lees meer