Een bijdrage leveren aan veerkrachtig samen leven.

De drijfveren van

Resy Leuverink

Van jongs af aan voel ik me betrokken bij de mensen om mij heen.
Als verpleegkundige, als leraar verpleegkunde en als hoofd
Opleiding & Innovatie werkte ik intensief samen met mensen.
Het heeft me verrijkt!

Het realiseren van maatschappelijke veranderingen

Nog steeds raak ik meer en meer geboeid door de wijze waarop mensen samen leven. Ooit was dat voor mij de reden om de Master Geschiedenis met specialisatie Sociaaleconomische verhoudingen te volgen. Deze studie gaf me diepe inzichten in samen leven en hoe dit veerkrachtiger kan worden. Op basis van deze inzichten, ontwikkelde ik een aanpak om voor maatschappelijke veranderingen – in samenwerking met álle belanghebbenden – gedragen en praktisch uitvoerbaar beleid te maken én uit te voeren. Deze aanpak pas ik consequent toe en heb ik inmiddels verfijnd in mijn loopbaan als beleidsmaker, procesmanager en onderzoeker. De belangrijkste succesfactor is altijd een intensieve samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en overheden. Dit werkt voor alle belanghebbenden inspirerend!

Het ontstaan van ReLevant Beleid

Vanuit de overtuiging dat ik als zelfstandig maatschappelijk ondernemer een grotere bijdrage kan leveren aan samen leven met veerkracht, heb ik ReLevant Beleid opgericht. In veranderprocessen breng ik vertrouwen in mensen en inlevingsvermogen mee, waardoor het gezamenlijk belang wordt gevonden en geconcretiseerd. Bij knelpunten in het veranderproces weet ik doorzettingsvermogen en praktische oplossingen te bewerkstelligen. Daarnaast publiceer ik op basis van gedegen onderzoek en mijn ervaring in een veranderende samenleving over ReLevante maatschappelijke vraagstukken.

Overheden, maatschappelijke organisaties en verenigingen zetten mij als beleidsmaker, procesmanager en/of onderzoeker in voor gewenste maatschappelijke veranderingen op het gebied van wonen, welzijn, onderwijs, werk en zorg.

UNICEF

Samen leven betekent voor mij ook dat ieder mens de kans moet krijgen om volwaardig mens te zijn. Dat begint bij kinderen: ieder kind moet gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Helaas slagen we er samen niet in dit voor alle kinderen te bewerkstelligen. Integendeel! Daarom zet ik me vrijwillig in als jeugdvoorlichter voor UNICEF.     

Veerkracht door

ReLevant Beleid

In samenwerking met álle belanghebbenden gedragen én uitvoerbaar beleid maken,
om daarmee gewenste maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. Dát is ReLevant Beleid!

Samen leven
Je staat als overheid, maatschappelijke organisatie of vereniging voor forse uitdagingen. De maatschappelijke behoeften op het gebied van wonen, welzijn, onderwijs, werk en zorg overstijgen de beschikbare middelen. Met als gevolg
dat inwoners, klanten en leden weer zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Echter… zij leggen de verantwoordelijkheid volledig bij bestuurders. En bestuurders nemen deze (te) volle verantwoordelijkheid: we zijn namelijk verleerd om met elkaar sámen te leven!

ReLevant Beleid
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid draag ik met ReLevant Beleid bij aan veerkrachtig samen leven op het gebied van wonen, welzijn, onderwijs, werk en zorg. De uitgangspunten van mijn dienstverlening zijn respect voor het geheel van de natuur, persoonlijk verantwoordelijkheid nemen en met veerkracht bijdragen aan het samen leven. De veer is dan ook het symbool voor mijn onderneming.

Overheden, maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen mij als beleidsmaker, procesmanager en/of onderzoeker inzetten voor gewenste maatschappelijke veranderingen. Hierin heb ik ruime ervaring met aantoonbare resultaten. De belangrijkste succesfactor hierbij is steevast een intensieve samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en overheden.

Daarnaast publiceer ik op basis van gedegen onderzoek en mijn ervaring in een veranderende samenleving over ReLevante maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemend bepalende invloed van geld op onze manier van samen leven. De combinatie van opdrachten (in het veld staan) en reflectie (schrijven) geeft ReLevant Beleid een extra dimensie.

Werkwijze
Elke maatschappelijke verandering heeft een eigen context, eigen belanghebbenden en een eigen dynamiek. Dit vraagt om een eigen aanpak. 

Daarom investeer ik optimaal en vrijblijvend in de kennismaking met jou als opdrachtgever, verkenning van jouw netwerk en inschatting van de context. Ik informeer je vervolgens volledig over mijn werkwijze. Als deze jou aanspreekt, bespreken wij de opdracht. Hierbij staan we uitvoerig stil bij het probleem dat je binnen jouw werkterrein of organisatie ervaart, welk resultaat je voor ogen hebt en welke oplossing passend is voor jou en jouw netwerk. Van jou vraagt dat dat je de nodige informatie verschaft, actief meedenkt in oplossingen en samenwerkt met andere belanghebbenden.

Ik ben per mail, app en telefonisch goed bereikbaar. Vanzelfsprekend kom ik graag naar je toe, maar je bent ook van harte welkom in mijn kantoor in Denekamp. 

Onderzoek
& advies

Soms komen veranderingen die je voor ogen hebt, maar niet tot stand. Je kunt er niet goed de vinger op leggen en weet al helemaal niet wat hiervan de onderliggende oorzaken zijn. Zonder aanwijsbare oorzaak, is het vinden van een aanpak, die wél werkt, onmogelijk. In deze situatie verschaft Onderzoek en advies de nodige helderheid.

Lees meer

Beleidsadvies &
implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein. Dit vraagt om gedegen beleid; beleid met voldoende draagvlak bij alle belanghebbenden én dat praktisch uitvoerbaar is. Je hebt hierover goede ideeën, maar weet niet goed hoe hier handen en voeten aan te geven? In dat geval biedt Beleidsadvies en implementatie uitkomst. 

Lees meer

Onderzoek, beleidsadvies
& implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein, maar verwacht hierbij tegen forse weerstanden aan te lopen, die je bovendien niet goed kunt duiden. Met de integrale aanpak van Onderzoek, beleidsadvies en implementatie komen we tot de gewenste helderheid en aanpak.

Lees meer

Werkplaats

Je streeft met een betrokken, kundig én divers gezelschap een maatschappelijk doel na. Al doende merk je dat iedere deelnemer anders tegen het doel aankijkt, verschillend denkt over hoe en wanneer dit doel te bereiken, welke middelen daarvoor ingezet moeten worden en wie welke rol kan vervullen. De betrokkenen raken gedemotiveerd. Met Werkplaats zorgen we voor helderheid in doelstelling, tijdspad, middelen en rollen, waardoor er weer vol elan gewerkt kan worden naar het maatschappelijk doel.

Lees meer

Relevant beleid op maat

Kennismaken? 

Wil je meer weten over mijn dienstverlening of gewoon kennismaken? Je kunt mij mailen, bellen, appen of bezoeken. Klik op de button voor mijn contactgegevens.