Voor gedragen en uitvoerbaar beleid, dat bijdraagt aan maatschappelijke veerkracht.

Relevant beleid

Resy Leuverink, beleidsmaker

Als zelfstandig maatschappelijk ondernemer een waardevolle bijdrage leveren aan het samenleven, dat is wat ik met ReLevant Beleid toevoeg. Mijn dienstverlening vloeit voort uit de wijze waarop ik in het leven sta. Ik geloof dat ieder mens de kracht heeft om scheppend te denken en te handelen, en dat ieder mens – onder bepaalde voorwaarden – meester is over zijn eigen lot.

Lees meer

Onderzoek
& advies

Soms komen veranderingen die je voor ogen hebt, maar niet tot stand. Je kunt er niet goed de vinger op leggen en weet al helemaal niet wat hiervan de onderliggende oorzaken zijn. Zonder aanwijsbare oorzaak, is het vinden van een aanpak, die wél werkt, onmogelijk. In deze situatie verschaft Onderzoek en advies de nodige helderheid.

Lees meer

Beleidsadvies &
implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein. Dit vraagt om gedegen beleid; beleid met voldoende draagvlak bij alle belanghebbenden én dat praktisch uitvoerbaar is. Je hebt hierover goede ideeën, maar weet niet goed hoe hier handen en voeten aan te geven? In dat geval biedt Beleidsadvies en implementatie uitkomst. 

Lees meer

Onderzoek, beleidsadvies
& implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein, maar verwacht hierbij tegen forse weerstanden aan te lopen, die je bovendien niet goed kunt duiden. Met de integrale aanpak van Onderzoek, beleidsadvies en implementatie komen we tot de gewenste helderheid en aanpak.

Lees meer

Werkplaats

Je streeft met een betrokken, kundig én divers gezelschap een maatschappelijk doel na. Al doende merk je dat iedere deelnemer anders tegen het doel aankijkt, verschillend denkt over hoe en wanneer dit doel te bereiken, welke middelen daarvoor ingezet moeten worden en wie welke rol kan vervullen. De betrokkenen raken gedemotiveerd. Met Werkplaats zorgen we voor helderheid in doelstelling, tijdspad, middelen en rollen , waardoor er weer vol elan gewerkt kan worden naar het maatschappelijk doel.

Lees meer

Relevant beleid op maat

Kennismaken? 

Wil je meer weten over mijn dienstverlening of gewoon kennismaken? Je kunt mij mailen, bellen, appen of bezoeken. Klik op de button voor mijn contactgegevens.