Mijn dienst ‘Beleidsadvies en implementatie’ helpt jou om samen met alle belanghebbenden haalbare doelen te stellen, de benodigde middelen beschikbaar te maken en een tijdspad te bepalen. Er wordt uitvoering gegeven aan het plan, waarbij gezamenlijke evaluatie een belangrijk middel is om het beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Op het gebied van beleidsadvies en implementatie heb ik ruime en positieve ervaring. Natuurlijk is elk vraagstuk – en daarmee de bijbehorende aanpak en resultaten – anders. Ik licht er graag één toe.

De uitdaging

Inwoners, die thuis zowel maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als wijkverpleegkundige zorg (Zvw) ontvingen, hadden er last van dat ondersteuning en zorg te weinig op elkaar worden afgestemd en daardoor aan kwaliteit inboeten. Dit werd onderkend door het gemeentebestuur, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Bovendien verwachtte men dat door betere afstemming kosten gereduceerd konden worden en de nadelige effecten van personeelstekorten opgevangen konden worden.

De aanpak: beleidsadvies en implementatie

Als senior adviseur en procesmanager van Keizers&Visser ontwikkelde en implementeerde ik het concept ‘Klantgerichte zorgarrangementen en financiering’. Dit deed ik in samenwerking met de adviesraden van de gemeente, de gemeenteraad, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en gemeentebestuur. Kern van het concept is dat thuisondersteuning in de nieuwe situatie wordt georganiseerd vanuit de hulpvraag van de inwoner, die zowel ondersteuning (Wmo) als zorg (Zvw) heeft, in plaats van vanuit (financiële) systemen.

Het resultaat

Door invoering van het concept is veel bereikt. De waardering van cliënten voor de kwaliteit van zorg is gestegen van 6,8 naar 8,1 op een schaal van 10. Mantelzorgers voelen zich meer ondersteund. Hulp bij het Huishouden 1 en 2 zijn getransformeerd naar Ondersteuning Thuis Licht en Midden. Hieraan is Ondersteuning Thuis Zwaar (combinatie Hulp bij het Huishouden en Begeleiding individueel) toegevoegd.

De samenwerking tussen Wmo-consulent, wijkverpleegkundige en ondersteuner heeft meer integrale zorg opgeleverd (sociaal, verpleegkundig en medisch) en kent meer afstemming. Het heeft mogelijkheden voor kostenreductie en een efficiëntere inzet van zorgverleners opgeleverd.

Ben je benieuwd wat ik voor jou zou kunnen betekenen? Ik maak graag tijd voor een kennismaking. Twijfel je of jouw vraagstuk baat heeft bij mijn expertise? Neem gerust contact op.