Onderzoek, beleidsadvies & implementatie

Je wilt een aanzienlijke verbetering doorvoeren, maar verwacht hierbij forse weerstanden; weerstanden die je bovendien niet goed kunt duiden. Met een integrale aanpak van Onderzoek, beleidsadvies en implementatie krijg je in deze context de gewenste helderheid en aanpak.

Onderzoek geeft je de nodige extra kennis en inzicht over met name bestaande weerstanden en de redenen hiervoor. Hier houd je vervolgens bij het ontwikkelen van beleid rekening mee. Er ontstaat gedegen beleid, dat voldoende draagvlak heeft bij alle belanghebbenden en dat praktisch uitvoerbaar is. Met succes paste ik deze aanpak al vele malen toe. Zo ook bij de hieronder beschreven opdracht.

De uitdaging

Een actieve buurtschap van 500 inwoners in een plattelandsgemeente miste een accommodatie voor ontmoeting en sociale activiteiten.

De aanpak: onderzoek, beleidsadvies en implementatie

Haar Vereniging Plaatselijk Belang (VPB), bestaande uit representatieve vertegenwoordigers van de inwoners, pakte deze uitdaging gedreven en deskundig op. Hiervoor moest het clubgebouw van de plaatselijke voetbalvereniging omgebouwd worden tot een volwaardig buurthuis.

In de rol van senior beleidsmedewerker Samenleving van betreffende gemeente zorgde ik – in samenwerking met de VPB, het gemeentebestuur, de provincie en Europa – voor de voorwaarden om dit relevante inwonersinitiatief te laten slagen. Zo deed ik haalbaarheidsonderzoek, zorgde ik voor voldoende gemeentelijke -, provinciale – en Europese subsidie, bracht het initiatief in overeenstemming met het gemeentelijk beleid, haalde de nodige deskundigen erbij en ondersteunde inzake bestemmingsplan en vergunningen.

Het resultaat

Door de realisatie van het buurthuis kon de sociale samenhang en dynamiek van deze buurtschap verder versterkt worden en werden de meest kwetsbare inwoners ondersteund. Actieve inwoners en hun vertegenwoordigers werden ermee beloond voor hun sociale inzet.

Ben je benieuwd wat ik voor jou zou kunnen betekenen? Ik maak graag tijd voor een kennismaking. Twijfel je of jouw vraagstuk baat heeft bij mijn expertise? Neem gerust contact op.