Soms komen veranderingen die je voor ogen hebt, maar niet tot stand. Je kunt er niet goed de vinger op leggen en weet al helemaal niet wat hiervan de onderliggende oorzaken zijn. Zonder aanwijsbare oorzaak, is het vinden van een aanpak, die wél werkt, onmogelijk. Onderzoek en advies verschaft je de nodige helderheid om uiteindelijk effectief de gewenste veranderingen door te voeren.

Door middel van onderzoek verzamel ik (nieuwe) informatie, die ik bewerk en analyseer om kennis en inzicht te krijgen in de situatie, zodat ik je advies kan geven over hoe het probleem is op te lossen. Ik geef een inkijk in hoe ik dat eerder in de praktijk toepaste.

De uitdaging

Een woningcorporatie had binnen de sector Wonen een afdeling Verenigingen van Eigenaren Beheer (VvE Beheer) ingericht. Deze afdeling moest strategische meerwaarde opleveren voor de kerntaken van de corporatie. Tien jaar later had de afdeling weliswaar haar marktaandeel vertienvoudigd, maar maatschappelijke en financiële resultaten waren niet zichtbaar.

De aanpak: onderzoek & advies

Het bestuur wilde, op basis van onderzoek naar de huidige situatie en maatschappelijke ontwikkelingen, toekomstscenario’s uitgewerkt hebben voor de afdeling VvE Beheer.

In de rol van extern adviseur werkte ik – in goed overleg met alle belanghebbenden – vier scenario’s uit: afdeling reorganiseren, uitbesteden, dochteronderneming oprichten en Besloten Vennootschap samen met andere corporaties oprichten. Bij elk scenario beschreef ik de voor- en nadelen en deed ik een aanbeveling.

Het resultaat

Op basis van de beschreven scenario’s kon het bestuur een weloverwogen besluit nemen over de toekomst van de afdeling VvE Beheer in relatie tot haar strategisch beleid.

Ben je benieuwd wat ik voor jou zou kunnen betekenen? Ik maak graag tijd voor een kennismaking. Twijfel je of jouw vraagstuk baat heeft bij mijn expertise? Neem gerust contact op.